schuldsanering-ondernemer

Schuldsanering ondernemer | In 8 stappen schulden oplossen

Als doorgewinterde ondernemer heb je overal de regie over maar soms lukt het gewoon niet meer om alles in de gaten te houden. Merk jij dat je schulden toenemen, dat je het openen van brieven uitstelt of het helemaal niet doet of dat je bang wordt als de telefoon overgaat? Heb je overal al uitstel van betaling aangevraagd?

Weet allereerst dat je niet alleen bent. Bij meer dan 5% van alle bedrijven zijn er ondernemers met schulden. Wat kun je doen als ondernemer bent en je schulden hebt. In dit artikel proberen we je verder te helpen met dit lastige onderwerp. Wij vertellen je hoe een schuldsanering voor een ondernemer werkt.

Stap 1: Open alle correspondentie over je schulden

Dit is een moeilijke stap maar een noodzakelijke. Je hebt gemerkt dat schulden niet weggaan als je ze negeert. Dit is slechts struisvogelgedrag en korte termijn politiek. Brieven en telefoontjes blijven komen. Het is tijd om je financiële problemen onder ogen te komen. Dit betekent dat alle schulden moeten worden opgeschreven.

Verschil tussen privé en zakelijke schulden

Als ondernemer kan je verschillende rechtsvormen hebben of daarin deelnemen. Wat je rechtsvorm ook is, het is van belang om een scheiding te maken tussen privé schulden en zakelijke schulden. Het niet betalen van je inkomstenbelasting is bijvoorbeeld een duidelijke privé schuld. Het niet betalen van je omzetbelasting is een voorbeeld van een zakelijke schuld.

schuldsanering-ondernemer-post

Stap 2: Maak een overzicht in Excel of op papier

Zorg ervoor dat je een overzicht maakt met daarin een tabblad privé schulden en een tabblad zakelijke schulden. In dit overzicht zet je een omschrijving van de schuld, de schuldeiser en het openstaande bedrag. Als je betalingsafspraken hebt gemaakt met één of meerdere schuldeisers, kun je deze in de vierde kolom toevoegen.

Stap 3: Zoek professionele hulp voor het oplossen van schulden

Hiermee bedoelen wij niet een extra lening bij je familie of vrienden. Dit betekent de telefoon pakken of een e-mail schrijven aan een schuldhulpverlener. In Nederland bestaat de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. In deze wet staat dat de gemeente waarin je woonachtig bent, je moet helpen bij het oplossen van je schulden. Dus moeten ze ook schuldhulpverlening voor ondernemers aanbieden.

Dit is een lastige stap want nu moet je voor het eerst naar buiten toe en toegeven dat je het even niet meer redt als zelfstandige ondernemer. Dat gaat misschien tegen je natuur in, want je bent gewend alles zelf te regelen, maar bedenk je dat er honderdduizenden mensen alleen al in Nederland zijn met hetzelfde probleem. Hulp vragen zal je verder brengen.

Stap 4: Kennismaking met de schuldhulpverlener

Na je aanmelding zul je worden uitgenodigd voor een gesprek en zal de schuldhulpverlener willen weten hoe de schulden zijn ontstaan, hoe de situatie er nu voor staat (daarvoor heb je stap 2 doorlopen) en zal hij uitleggen wat er gedaan kan worden. Na dit gesprek zal de gemeente (of de organisatie die zij hebben ingehuurd) aangeven of ze je kunnen helpen met een traject.

Stap 5: Het minnelijk schuldsanering traject

De volgende stap wordt genomen door de schuldhulpverlener. Deze gaat alle schuldeisers aanschrijven en om adempauze vragen. Dit is vaak een stop van de incasso’s. Daarnaast vraagt hij om een actuele opgave van de schuld. Voor jou is van belang dat er geen nieuwe schulden mogen ontstaan.

Nadat alle informatie is ingewonnen en de totale schuldenpositie duidelijk is geworden, moet er gekeken worden of er een aanbod aan alle schuldeisers gedaan kan worden. Zo kan er gekeken worden naar betalingsregelingen waarmee schulden over een langere periode (gedeeltelijk) kunnen worden terugbetaald.

Het aanbod kan ook bestaan uit het afkopen van de totale schuld tegen een bepaald percentage. Een courant afkooppercentage ligt tussen de 10% en 20%. Het geld dat hiervoor nodig is kan komen van een kredietbank, een BBZ-lening of via familie of vrienden.

Als alle schuldeisers zich kunnen vinden in hun voorstel, krijgt iedereen zijn percentage en zijn daarmee de schulden afgekocht en kan de onderneming worden voortgezet.

Stap 6: Het dwangakkoord als schuldeisers niet akkoord gaan

Als ondernemer in de schulden heb je ervaren dat het vaak niet bij één of twee schulden blijft. Soms zijn er een groot aantal schulden ontstaan. Van leveranciers tot medewerkers en van verhuurders tot de Belastingdienst. Iedereen lijkt wel gelijk te komen. Het gebeurt dan ook regelmatig dat enkele schuldeisers niet mee willen gaan met een minnelijk schuldsanering traject voor een ondernemer.

Als dat het geval is, kan je een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank. Dit moet altijd samen met een WSNP-aanvraag (zie stap 7) worden gedaan. Dit betekent dat als één of meerdere schuldeisers zich onredelijk opstellen, zij door de rechter gedwongen kunnen worden alsnog in te stemmen het gedane aanbod waardoor de minnelijke schuldsanering alsnog slaagt. Hiervoor moet je een aanvraag als natuurlijk persoon doen.

Stap 7: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Als bovenstaande stappen niet lukken, resteert nog de optie om de rechtbank te vragen toegelaten te worden tot de WSNP (ook wel wettelijke schuldsanering genoemd). In dit traject dat sinds 1 juli 2023 nog maar 18 maanden omvat, worden alle inkomsten die hoger zijn dan 90% van het bijstandsniveau van rechtswege verzameld. Na 18 maanden worden de schuldeisers betaald uit het tegoed, ongeacht de hoogte daarvan. Van cruciaal belang is wel dat je aan je financiële verplichtingen en fiscale verplichtingen blijft voldoen.

Als ondernemer krijg je daarna een schone lei-verklaring en ben je schuldenvrij. Of je ondernemer kan blijven tijdens de WSNP-periode is afhankelijk van de rechter en of je aannemelijk kunt maken dat je een hoger bedrag aan verdiencapaciteit hebt als ondernemer.

schuldsanering-ondernemer-wsnp

Stap 8: Een nieuwe start als ondernemer

Hoe je schuldentraject ook eindigt, via een minnelijke schuldsanering, via een dwangakkoord of na het doorlopen van het WSNP traject, daarna ben je je schulden kwijt en ligt de toekomst weer voor je open. Of dat nou weer als ondernemer is of met een andere nieuwe activiteit. Wij hopen je hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven over het traject van schuldsanering als ondernemer en wensen je succes in een mogelijk moeilijke tijd. En voor de broodnodige variatie kijk eens in ons blog.

Vergelijkbare berichten